Koninklijk College Zeemanshoop

Bestuur

Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Omdat het College origineel opgericht is door kapiteins is één van de statutaire verplichtingen dat het bestuur voor meer dan de helft uit (oud) gezagvoerders bestaat. Het gehele bestuur komt elke tweede dinsdagmiddag van de maand bijeen, met uitzondering van de maand juli.

Onze administratrice:

mw. Joyce Goede

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester. Het voltallige bestuur bestaat uit: 

 

Voorzitter C.A. den Rooijen

Cornelius den Rooijen, geboren in 1944 te Uithuizermeeden en is sinds 28 mei 2005  vice-voorzitter, en vervulde na het overlijden van Ed Sarton op 21 juli 2013 de rol van interim-voorzitter van het College, waarna hij tijdens de Algemene Leden Vergadering in april 2014 met algemene stemmen werd gekozen tot voorzitter van het Koninklijk College Zeemanshoop.
Via het Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling, de zeevaartschool van het Zeemanshuis te Amsterdam en diverse vakcursussen in o.m. IJmuiden en Rotterdam vaarbevoegdheid behaald als kapitein op alle schepen incl. alle zeilschepen.
Op de Enkhuizer Zeevaartschool de cursussen kzv/gzv doorlopen. Koninklijke Marine 2 jaar verbindingsdienst. Vijf jaar Ned. Spoorwegen, perronchef en opzichter Amsterdam CS en Utrecht CS, hoofdverkeersleiding en planning nieuwe dienst.
Spreekt naast Engels en Duits ook Frans, Spaans en Russisch. Heeft ruime ervaring op de koopvaardij, waarvan 28 jaar als kapitein op schepen tot 28.000 ton. Nieuwbouw-begeleiding en het overnemen en invlaggen van schepen in Nederland, Spanje, Duitsland, Polen en Japan. Schrijft voor meerdere scheepvaartbladen. Bestuurservaring opgedaan in o.m. politieke partijen, sportverenigingen, de KNVB en kerkverband. Vaart nog regelmatig op de handelsvaart en zeegaande zeilschepen.

 

Vice-voorzitter C.J.W. Herfst

Constant Herfst was van 3 december 2007 tot 19 april 2016 algemeen bestuurslid bij het College, waarna hij op 19 april 2016 door de Algemene Leden Vergadering werd benoemd tot vice-voorzitter.
Geboren op 7-7-1960 in Hoorn, sinds 1975 werkzaam bij de Koopvaardij. Vaart vanaf 1988 als gezagvoerder op vrachtschepen en tankers. Is tevens varend commissaris voor de Ned. Ver. van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK).
Als hij met verlof is bezoekt hij scholen in het kader van het project 'zeebenen voor de klas' en 'zeebenengezocht.nl', een actie die de warme ondersteuning van KCZ heeft gekregen om de jeugd enthousiast te maken voor een carrière op zee.

 

1e Secretaris F. de Vries

Freek de Vries, jaargang 1946, in 1977 gehuwd met echtgenote Els. Na voltooiing van de middelbare school werd een opleiding gevolgd tot marconist, waarna hij geruime tijd werkzaam was op de GHV. Na beëindiging van deze periode trad hij in dienst van de Rijksbelastingdienst waar hij werd opgeleid tot Belastingdeurwaarder. Bij de Rijksoverheid heeft hij diverse functies vervuld, zoals systeembeheer en vlootbeheer. Als deurwaarder werd hij langdurig uitgezonden naar Suriname en Sint Maarten.

In 2004 nam hij ontslag uit de overheidsdienst ivm vroegpensionering. Daarna aanvaardde hij een baan bij TNT-Post als productiemedewerker. Hij heeft in de loop der tijd tal van bestuurlijke functies bekleed, zoals bij huurdersverenigingen, bij het FNV op regionaal niveau en bij een aantal ondernemingsraden op plaatselijk en landelijk niveau. Vanaf maart 2011 is hij na ruim 45 werkzame jaren gepensioneerd en wil zich grotendeels met zijn liefhebberijen gaan bezighouden: het verzamelen van en lezen over alles wat met hedendaagse zeescheepvaart te maken heeft. Vanaf 2006 is hij lid van KCZ en heeft binnen de BNRA de taak van woordvoerder en verslaglegger. Tijdens de BALV op 8 augustus 2017 is Freek benoemd tot 1e secretaris.

 

2e Secretaris R. Roozendaal

 

Rudolf Roozendaal, geboren op 11 november 1961 te Amsterdam, is bij afwezigheid op de ALV van 23 maart 2017  gekozen als algemeen bestuurslid en tijdens de BALV op 8 augustus 2017 benoemd tot 2e secretaris.

Rudolf was al vroeg geïnteresseerd in varen: vanaf 11 jaar eigen zeilbootje, later op middelbare school zeilinstructeur.Na Murmellius Gymnasium Alkmaar eerst een jaar Nederlands gestudeerd, waarna naar de HZS Amsterdam, de dan nog HTS gestructureerde opleiding Navigatie. In derde jaar gestopt vlak voor de stage (crisis jaren tachtig) en school verlaten na het behalen van het KHV diploma. Daarna nog twee jaar aan de TU-Delft scheepsbouw gestudeerd.

In 1989 aangemonsterd op het passagiers/expeditie schip Plancius voor de zomerreis naar Spitsbergen, wat Rudolf in totaal vier zomers heeft gedaan. Gedurende de wintermaanden, de smaak van het varen goed te pakken hebbende, tweede en eerste rang (laatste lichting), alsmede diploma Grote Zeilvaart (eerste lichting) en Groot Vaarbewijs behaald. De laatste Spitsbergen reis als eerste stuurman en zijn huidige partner (zij was gemonsterd als bootsman) ontmoet.

Tot 1999 vooral korte aflosreizen (jonge kinderen) op zee via uitzendbureaus gemaakt, afgewisseld met werk op de Amsterdamse rondvaart bij Watertaxi, Canalbus en Rederij Noord-Zuid. Heeft met partner en oudste dochter (destijds één jaar oud) één seizoen met de 38 meter tot passagiersschip verbouwde luxe motor ‘Holland’ fiets/vaar vakanties in Noord- en Zuid Holland verzorgd. Is tevens werkzaam geweest bij Rederij NACO, onder andere als schipper op de veerverbinding Enkhuizen-Staveren met de Bep Glasius.

Sinds medio 1999 in dienst bij Boomsma Shipping uit Sneek. De eerste paar reizen als stuurman, daarna als kapitein. Daar de groei van de rederij meegemaakt van twee kruiplijncoasters naar inmiddels elf droge lading schepen met DWT variërend van 2500 tot 8200 ton. Bij de invoering van ISM een actieve rol gehad in het dun houden van het handboek.

 In 2014 benoemd tot lid van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

Levert sinds begin dit jaar onregelmatig kopij aan de Blauwe Wimpel en Cornelis Douwes/Navigare.

​Rudolf Roozendaal is tijdens de BALV op 8 augustus 2017 benoemd tot 2e seretaris.

 

1e Penningmeester L. Visser

Lourens Visser (jaargang 1951) werd tijdens de ALV van 2014 tot 2de penningmeester benoemd. Hij is geboren in de Purmer en heeft van 1972 tot 1981 gevaren als radio-officier in dienst van Radio Holland aan boord van schepen van verschillende toenmalige rederijen (Nedlloyd, Mij Oostzee, HBT, Mammoet Shipping, van Ommeren, KNSM en Shell Tankers). Vervolgens heeft hij acht jaar gewerkt bij Scheveningenradio, drie jaar bij Verkeer en Waterstaat en 16 jaar bij het Kustwachtcentrum, eerst in IJmuiden en vanaf 2001 in Den Helder. In 2008 kon hij gebruik maken van een VUT regeling en nu is hij freelance radio surveyor bij NavCom Inspection & Consultancy BV.  Hierbij keurt hij GMDSS radio installaties aan boord van schepen. Sinds Lourens met de vut is, is hij lid van het College. Wat hem intrigeert is dat daar over vroeger wordt gesproken, maar ook over de huidige scheepvaart en actualiteiten.

 

​2e Penningmeester A. Intema

Adrianus Theodorus Intema is op 6 juli 1939 te Den Haag geboren en nu woonachtig in Heiloo.

Na de lagere school heeft Ad de opleiding LTS instrumentmaker plus VMTO gevolgd waarna hij werkzaam was bij de firma Becker Delft, laboratorium equipment.

Via de avondschool volgde hij de opleiding WTK (VD) Scheveningen en was daarnaast werkzaam bij de firma Standard Electric als electro-monteur en bij Benier Den Haag als machine-bankwerker

Van 1958 tot 1968 werd gekozen voor de zee, de Holland Amerika Lijn als ass. 4e en 3e WTK op stoom en motorschepen. Daarnaast werden de diploma’s WTK (A) en diploma WTK (B) behaald.

Hierna tot 1971 Ethiopian Shipping Lines waar hij als 2e en HWTK voer.

Vervolgens werkzaam als Product Application Engineer bij Gulf Oil Nederland en waar ook een laboratorium opleiding Gulf Oil raffinaderij Europort werd gevolgd en in 1974 het diploma WTK (C) werd behaald.

Van 1974 tot 1976 rederij inspecteur bij de firma Broere Dordrecht en daarnaast de cursussen industriële toepassingen van gassen en chemicaliën.

Ook was Ad van 1976 tot 1984 technisch medewerker aannemer bij Adriaan Volker Rotterdam waarvoor hij werkte als: technisch medewerker haven aanleg Saoedi Arabia, controleur ontwikkelingsproject overheid in Zambia, diverse korte projecten o.a in China en Schotland

en 3 jaar als technisch medewerker Volker Stevin Canada voor olie en gas wzh in Noord Canada.

In 1984 werd de overstap naar rederij Naess Amsterdam waar Ad rederij inspecteur was voor olie, gas en chemicaliën tankers en droge lading bulkschepen. Hij werd daar in 1996 door de eigenaren aangesteld als interim algemeen directeur.

In 1997 tot 2007 werkte Ad als zelfstandig consultant “ Intema Marine Services “ waar hij kleine bedrijven en rederijen assisteerde met het opzetten van ISO, MSS, ISM, ISPS systemen en het van uitvoeren van schade inspecties voor verzekeringsmaatschappijen. Hier moesten diverse cursussen voor gevolgd worden, o.a. bij BV Rotterdam en IMO Londen.

In 2007 is Ad gepensioneerd.

Van 2005 tot 2011 Bestuurslid KNVTS, waarvan 5 jaar in de functie van penningmeester.

Vrije tijd wordt nu ingevuld met tennis, golf, skiën en lange vakanties in zuid Europa.

Tijdens de BALV  op 8 augustus 2017 is Ad met algemene stemmen geïnstalleerd als 2e penningmeester van het Koninklijk College Zeemanshoop.

Algemeen bestuurslid J. Groen

Jan Groen (1927) kwam in 1950 in dienst van de KNSM op de afdeling Vrachtbureau uitgaande lijnen KNSM West Indië/West kust Zuid Amerika. Was tot 1973 in Amsterdam actief in de leiding van Vrachtmail bv, de cargadoor voor KNSM/FMG en CAVN. Vanaf 1973 directeur van Vrachtmail bv (Rotterdam), het cargadoorsbedrijf van zowel KNSM als vreemde lijnen. Bij de fusie Nedlloyd/KNSM teruggekeerd in Amsterdam bij de Nedlloyd dochter Ruys & Co als generalmanager lijnen. Uit actieve dienst in 1984.
Jan Groen is lid in de Orde van Oranje-Nassau en sinds 20 november 2006 bestuurslid van het Kon. College Zeemanshoop.

 

Algemeen bestuurslid W.B. Grund

In 2013 werd Wim Grund door de ALV in het bestuur benoemd. Wim is opgegroeid in Amsterdam en heeft daar de HZS voor Scheepswerktuigkundigen doorlopen, destijds nog gevestigd op de Overtoom en de Schipluidenlaan. Na een carrière als Wtk bij Shell Tankers heeft hij zijn loopbaan bij Shell aan de wal voortgezet. Inmiddels gepensioneerd ligt Wim's aandachtgebied binnen Zeemanshoop met name bij de inrichting en het beheer van de KCZ-bibliotheek. Naast zijn vrijwilligerswerk bij Zeemanshoop is Wim actief in de oud-studentenvereniging VOSMOGA en is daar auteur en redacteur van het blad 'Navigare'. Hij geniet tevens bekendheid als auteur van de boeken 'Johan van Oldenbarnevelt, schip met zes levens' (1995) en 'Oranje, een koninklijk schip' (2001).

 

Algemeen bestuurslid L.J. Stam

Loek Stam is sinds 19 april 2016 algemeen bestuurslid.
Geboren op 4 januari 1947 te Overveen. Ging na de middelbare school, Lorentz Lyceum te Haarlem, via een studiebeurs van Shell naar de Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerktuigkundigen te Amsterdam.

Vanaf 1968 start de nautische carriere bij Shell tankers, in 1975 overgestapt naar de wal. Trad in dienst bij Gemeentewaterleidingen van Amsterdam, na een aantal leidinggevende functies uiteindelijk verantwoordelijk voor de totale drinkwaterproductie van Bron tot Tap.

Hij ging in 2011 met pensioen en is bij Zeemanshoop actief met VvE's en alles wat daar bij hoort.

 

Webmaster

Vacature