Koninklijk College Zeemanshoop

Op weg naar 200 jaar KCZ

Op weg naar 200 jaar KCZ Het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam, tegenwoordig gevestigd aan het Muntplein nr 10, is een instelling die stoelt op een verleden dat terug voert tot het begin van de 19e eeuw. Ontstaan uit een behoefte aan een vorm van levensverzekering voor zeelieden en hun weduwen staat de naam Zeemanshoop aan het begin van de sociale geschiedenis, zoals die zich in de 19e eeuw in Nederland ontplooide.

Lees meer

Lidmaatschap - contributie betaling

Lidmaatschap - contributie betaling Het lidmaatschap bij het Koninklijk College bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Maar, meer mag natuurlijk altijd! Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie kunt u overmaken op: ING rek.nr. NL49 INGB 0000 5893 83 Betaalt u uit het buitenland, de Bic code is: INGBNL2A

Lees meer

Bestuur

Bestuur Het bestuur van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt gekozen uit de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Omdat het College origineel opgericht is door kapiteins is één van de statutaire verplichtingen dat het bestuur voor meer dan de helft uit (oud) gezagvoerders bestaat. Het gehele bestuur komt elke eerste donderdag van de maand bijeen, met uitzondering van de maand juli.

Lees meer

Benelux Nautical Research Association

Benelux Nautical Research Association Op woensdagavond 31 januari 2007 kwam op uitnodiging van de secretaris van Koninklijk College Zeemanshoop (KCZ) een groep van zes aspirant-leden bijeen in het kantoor/leeszaal/bibliotheek van het KCZ voor de eerste BNRA-bijeenkomst. De bedoeling was om een maal per maand met scheepvaartvrienden bijeen te komen in een soort sociëteit waar met elkaar over uiteenlopende maritieme zaken gediscussieerd kon worden, nautische research kon worden verricht of waar gewoon een gezellige bijeenkomst kon worden gehouden. Besloten werd voortaan elke derde woensdag van de maand vanaf 13:00 uur bijeen te komen, terwijl meestal aan het eind van de middag (voor eigen rekening) een nabijgelegen restaurant wordt bezocht. De deelnemers zijn lid van het KCZ. Als naam voor de groep, als onderdeel van het KCZ, werd BNRA gekozen. Dit staat voor Benelux Nautical Research Association. Om de verbinding met het College te waarborgen is in de BNRA minstens één KCZ-bestuurslid vertegenwoordigd.

Lees meer

Financiële steun aan nautische studenten

Financiële steun aan nautische studenten Het College ondersteunt nog altijd personen en instellingen met een maritieme achtergrond. Zo kan er - in dringende gevallen - aan studenten van zeevaartscholen een renteloze lening worden verstrekt, wat het positief afronden van een studie mogelijk maakt. Vanzelfsprekend is het bevorderen van de wetenschappelijke zeevaart steeds belangrijker geworden in deze moderne tijd. Cursussen ter bevordering van de kwaliteit van de zeevarenden en het zeevaartkundig onderwijs worden gestimuleerd. Ieder studiejaar worden er prijzen uitgereikt aan een examenkandidaat die ondanks bijzondere gebeurtenissen hem of haar overkomen, er toch in is geslaagd de eindstreep met goed resultaat te bereiken.

Lees meer

Bibliotheek

Bibliotheek Het Koninklijk College Zeemanshoop kan zich beroemen op een uitgebreide nautische bibliotheek met meer dan 2300 titels en vele maritiem gerichte tijdschriften. De boeken worden ook uitgeleend aan leden om er thuis rustig in te kunnen lezen. Hieronder kunt u kijken welke boeken er in ons bezit zijn. Met de functie Cntrl-F kunt u zoeken in het bestand.

Lees meer

Sociëteit

Sociëteit Elke tweede dinsdagochtend van de maand is er sociëteitbijeenkomst voor leden, waarbij introducés welkom zijn. Voor deze bijeenkomsten wordt een (vrijwillige) bijdrage van € 5,- gevraagd. Leden en geïnteresseerden kunnen terecht van ongeveer 10:00 tot 13:00 uur, waar men onder het genot van kopje koffie en/of drankje, elkaar kan bijpraten en herinneringen kan ophalen met (oud-)collega’s. De foto's geven een aardige sfeer-impressie van deze bijeenkomsten.

Lees meer