Koninklijk College Zeemanshoop

Zeemanshoop drinkbeker in Zeeuws Maritiem MuZEEum

Zeemanshoop drinkbeker in Zeeuws Maritiem MuZEEum

Dick Broers, projectmedewerker van de Bibliotheek Vlissingen, is betrokken bij een project om het gebruik van en de content in Wikipedia te verbeteren. Een van de onderdelen is Vlissingse lemma’s aan te maken of bestaande te voorzien van meer informatie. Bij het onderwerp over Jacob Hobein wordt ons College ter sprake gebracht. Daar is te lezen dat deze Nederlandse held van onze voorgangers een huldeblijk heeft ontvangen, in de vorm van een zilveren kroes met het opschrift: HULDE VAN HET ZEEMANS KOLLEGE ZEEMANS HOOP TE AMSTERDAM AAN DEN OVERSCHROKKEN MOED VAN DEN VADERLANDSCHEN ZEEMAN HOBEYN TOT BEHOUD DER HOLLANDSCHE VLAG OP DEN 19 MAART 1831 BETOOND

Deze kroes (zie foto) is te bezichtigen in het Zeeuws Maritiem MuZEEum te Vlissingen Een opvallend detail is dat op de voet van de kroes een zilvermerk met als jaarletter 1748 is aangetroffen. Dat betekent dat de kroes beduidend ouder is: de heldendaad van Hobein vond plaats op 19 maart 1831. 

Jacob Hobein ('s-Gravenhage, 8 januari 1810 – Vlissingen, 10 april 1888) diende als Matroos (tweede klasse) bij de Koninklijke Marine. Hij werd op 8 april 1831 onderscheiden met de Militaire Willemsorde omdat hij op 18 maart van dat jaar in de Belgische wateren bij Philippine de Nederlandse vlag van een sloep die in handen van Belgische opstandelingen dreigde te vallen, wist te redden. Het volledige relaas van dit historische voorval kun je ook terugvinden op de website van de gemeente Vlissingen.

 

​​Jacob Hobein (1810-1888) Wikipedia