Koninklijk College Zeemanshoop

Winterlezing Nautical Institute Dutch Branch - ‘De twee reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot’

Winterlezing Nautical Institute Dutch Branch - ‘De twee reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot’

De Nautical Institute Dutch Branch organiseert tijdens de maandelijkse sociëteit van het College op dinsdag 12 december a.s. een door amateur historicus Wladimir Dobber voorgedragen voordracht met als onderwerp ‘De twee reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot’

Door bijzondere omstandigheden moet het Nautical Institute haarjaarlijkse symposium, dat normaliter in november wordt gehouden, verschuiven naar het komende voorjaar.

In samenwerking met het College organiseert het Nautical Institute tijdens de maandelijkse sociëteit op dinsdag 12 december een  voordracht met als onderwerp ‘De twee reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot’. Elk van deze boten heeft een bijzonder verhaal dat verwijst naar de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook komt aan de orde hoe in WO II de van inkomsten verstoken zeemansgezinnen werden onderhouden.

 

                            

​            Dorus Rijkers                                                                                                        Zeemanspot

Maritiem amateur-historicus Wladimir Dobber uit Krommeniedijk is een onderhoudend verteller die ook lezingen voor de Koninklijke Marine verzorgde met onderwerpen als ‘De slag in de Javazee’ en andere. Als oud stuurman op de Grote Handelsvaart kan hij de sfeer aan boord, het leven op zee en de gevaren hiervan op levendige wijze voor het voetlicht brengen.

Omdat wij die dag al een beetje in Kerstsfeer zijn, staan er voor de bezoekers een broodje, hapje en drankje klaar.

De sociëteit start, zoals u gewend bent, om 10:00 uur, waarna de lezing plm. 11.30 uur van start gaat.

​U bent van harte welkom!