Koninklijk College Zeemanshoop

Uitreiking prijzen op Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling en De Ruyter Academie te Vlissingen

Uitreiking prijzen op Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling en De Ruyter Academie te Vlissingen

Op 19 september jongstleden werd op het Willem Barentsz Instituut op Terschelling en op de Ruyter Academie te Vlissingen de diploma’s uitgereikt aan de afgestudeerde studenten.

Gelet op de in de statuten van het College vastgelegde doelstellingen, wordt elk jaar voor elk Nederlands maritiem instituut een prijs beschikbaar gesteld ten behoeve van één in dat jaar afgestudeerde maritiem officier.

Om voor deze “Zeemanshoopprijs” in aanmerking te komen, wordt in het bijzonder de aandacht gericht op de persoonlijke inzet gedurende de studiejaren, de studieomstandigheden en -resultaten alsook op de sociale vaardigheden van de op basis hiervan door de directie van het desbetreffende instituut voor te dragen student

Een vertegenwoordiging afgevaardigd door het bestuur van Het Koninklijk College Zeemanshoop reikte op beide scholen een prijs, een GPS-ontvanger,  uit.

Op het Maritiem Instituut Willem Barentsz de prijs uitgereikt aan Eva Brans, student Ocean Technology  door de bestuursleden Constant Herfst en Lourens Visser en op de De Ruyter Academie  aan Jorrit van der Hoeven door het zeer gewaarde lid van het College de heer A. Veldkamp.

Bijgevoegd een foto waarop Eva Brans de GPS-ontbanger in ontvangst neemt.