Koninklijk College Zeemanshoop

Uitlening Boeken

Uitlening Boeken

Om het uitlenen van boeken uit onze bibliotheek in goede banen te leiden is destijds een eenvoudige, maar effectieve procedure in het leven geroepen. Wellicht ten overvloede herinneren we onze bezoekers graag nog eens aan de te volgen werkwijze.

zeemanshoop_20130502_2.jpg 
 

Wanneer u een boek gaat lenen vult u een formulier in dat bij de administratrice verkrijgbaar is. Daarop vult u in: uw eigen naam, het catalogusnummer, de titel en de naam van de auteur van het werk en de datum van uitlening. Het ingevulde formulier gaat op een prikker op het bureau van Joyce.

Wanneer u het boek retourneert (wij vragen u een uitleenperiode van twee weken in acht te nemen) meldt u dat bij Joyce. Het door u ingevulde formulier wordt van de prikker gehaald en voorzien van de inleverdatum. De administratrice en/of leden van de bibliotheekcommissie dragen zorg voor het terugplaatsen van de boeken (in principe staan alle boeken in volgorde van catalogusnummer in de kasten).