Koninklijk College Zeemanshoop

Symposium NVKK 'De Noordelijke doorvaart'

Symposium NVKK 'De Noordelijke doorvaart'

OP 12 oktober 2017 organiseert de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) haar jaarlijkse symposium in de Backhuysenzaal van het Koninklijk College Zeemanshoop. Het thema dit jaar is: 'De Noordelijke doorvaart'.

Eeuwenlang hebben zeevarenden gezocht naar deze zeeweg via de noordkust van Europa en Azië naar het Verre Oosten waarbij de pogingen van Willem Barentsz in ons land de meeste bekendheid genieten. Op 3 juni 1594 voeren twee schepen uit voor de eerste expeditie. Zijn schip werd door pakijs tegen gehouden bij een poging om het eiland Nova Zembla te varen. De tweede reis in 1595 liep even eens uit op een mislukking. In 1596 vertrok Barentsz nogmaals, mede op indicatie van Petrus Plancius, predikant en cartograaf. Op deze reis werd Bereneiland ontdekt. Het drama waarin deze reis eindigde is genoegzaam bekend via de ‘Overwintering’ en het ‘Behouden huys’. Van de bemanningsleden van Barentsz' derde reis hebben slechts 12 man Nederland levend terugzien. Dat het nu heel anders gaat spreekt haast vanzelf. De Noordelijke doorvaart blijft nog steeds problematisch al wordt een en ander wel vergemakkelijkt door de smelting van het poolijs. De Amsterdamse rederij Spliethoff heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in deze vaart en kapitein Q.A. Hoogland ( mits hij niet vaart) is dan ook een van de sprekers. Verder is Jeroen de Jonge moderator die dag. Hij behandelt ook de geopolitieke zaken, Wibo Hofman docent Polar code aan de Maritieme Academie Willem Barentsz op Terschelling geeft u u  zijn visie over dit onderwerp. Eelco Leemans zal het milieu aspect toelichten.De prijs voor deelname bedraagt slechts € 10,- p/p. Na ontvangst van dit bedrag op bankrekening NL 14 INGB 000246 53 14 t.n.v.  NVKK, onder vermelding van uw naam en symposium 2017, is uw deelname definitief. N.B. er is beperkt aantal deelnemers mogelijk vanwege de het aantal beschikbare plaatsen. Bij overboeking zal het bedrag worden teruggestort. Controleert u voor bevestiging tijdig uw bankrekening. De aanvangstijd is 13.30 uur, zaal open 13.00 uur. Voor nadere informatie raadpleeg de website www.nvkk.nl

 

PROGRAMMA en SPREKERS  ​Symposium “De Noordelijke Doorvaart“

13:00 – 13:30 uur:  Inloop

13:30 – 13:40 uur:  Inleiding en huishoudelijke mededeling College Zeemanshoop.

13:40-13:50 uur:  Welkomstwoord Voorzitter NVKK.

13:50-14:20 uur:  Keynote spreker en Moderator: Jeroen de Jonge (Business

                            Director Naval Programs TNO) -

                            Geopolitieke aspecten m.b.t de doorvaart

14:20 – 14:50 uur:  Wibbo Hofman (Maritiem Instituut Willem Barentsz) -

                               Polar Code

14:50 – 15:20 uur:  Pauze

15:20-15:50 uur:  Marcel Pera en TBN Kapitein Rederij Spliethoff - ervaring in

                            Arctische en Antarctische vaarwateren

                            met toespitsing op de NSR en NWP

15:50-16:20 uur:  Eelco Leemans - Clean Arctic Alliance 

                            1. scheepvaart in het Arctisch gebied, met name het gebruik

                                van stookolie

                            2. onderzoek naar Maritieme afval op de stranden van

                                Spitsbergen en Jan Mayen (i.s.m. Wouter Jan Strietman,

                                Wageningen Economic Research)

16:20 – 16:50 uur: Questions & Answers