Koninklijk College Zeemanshoop

Sporen van Zeemanshoop

Sporen van Zeemanshoop

In de 19de eeuw werden ter gelegenheid van reddingen, tewaterlatingen en andere gedenkwaardige gebeurtenissen herdenkingspenningen aan de meest betrokkenen uitgereikt. Zeemanshooplid Piet Boltjes heeft zich in dit onderwerp verdiept en brengt ons regelmatig op de hoogte van nieuwe vondsten. Deze keer gaat het over Zeemanshooplid J. Kruisinga, destijds kapitein van de clipper 'Amsterdam', die van het toenmalige bestuur deze penning ten geschenke heeft gekregen.

Het gaat hier om een bronzen erepenning van het Amsterdamse Zeemanscollegie “Zeemanshoop”, uitgereikt aan Jan Kruisinga, gezagvoerder van het te Amsterdam te huis behorende Clipper-Fregatschip “AMSTERDAM”. De penning wordt bewaard in een palmhouten doosje met schroefdeksel. De voorzijde toont, binnen een parelrand, een vrouwenfiguur, “De Hoop” voorstellend, driekwart van voren, de rechterarm rustend op een anker en een duif op de linkerhand. In het verschiet een driemaster, zeilende naar de kust. Onder de afsnede: J.P.M.M. Omschrift: COLLEGIE ZEEMANSHOOP AMSTERDAM 1822.
Aan de keerzijde zien we, binnen een cirkel, een samengebonden lauwerkrans, waarbinnen de gegraveerde 5 regelige tekst: DEN / GEZAGVOERDER / J.KRUISINGA / “AMSTERDAM” / 1873-1880 (DEN = 'Aan de' of 'Voor de')

Het getoonde schilderij van N.M. Wijdoogen draagt als titel De Bark Amsterdam en maakt deel uit van de collectie van het Scheepvaartmuseum Amsterdam (inv. nr. A.5101 /  www.maritiemdigitaal.nl.)  Oorspronkelijk gebouwd als fregatschip. Jan Kruisinga was 1e gezagvoerder en toezichthouder bij de bouw van de clipper “AMSTERDAM”.