Koninklijk College Zeemanshoop

SHIPPING 2000 - databank maritieme vlaggen en schoorsteenmerken

SHIPPING 2000 - databank maritieme vlaggen en schoorsteenmerken

Onlangs is er in de bibliotheek van het College Zeemanshoop een laptop geplaatst met daarop een databank met maritieme vlaggen en schoorsteenmerken

Deze databank, met de naam ‘Shipping 2000’, is vervaardigd door KCZ en BNRA lid Martijn Nekkers. Het bevat rond de 70.000 digitale ‘kaarten’ met daarop schoorsteenmerken en/of vlaggen van internationale rederijen en scheepvaartmaatschappijen. Maar ook zijn er gegevens van marines, de binnenvaart, overheidsvaartuigen, scheepsbouw, havenbedrijven, visserij, watersport en jachten te vinden. Kort samengevat: alles wat men over dit specifieke onderwerp op en rond het water kan vinden in de breedste zin van het woord. Er zijn zowel historische als recente gegevens in het systeem te vinden. Want de wereld van maritieme vlaggen en schoorsteenmerken is dynamisch. Scheepvaartmaatschappijen en rederijen komen en gaan. Ze fuseren en starten nieuwe diensten. Vaak is dit dan aanleiding om een nieuwe huisstijl te ontwerpen of deze te moderniseren. Je vindt dat dan natuurlijk ook terug in de schoorsteen en de maatschappijvlag. De vormgeving is vaak een afspiegeling van de tijd waarin we leven. Zo zijn moderne vlag-ontwerpen totaal anders dan die van een eeuw geleden.

                                     

​       Holland Amerika Lijn                                                                                                      Kotug-Smit Towage

Het Shipping 2000 systeem is ook te gebruiken als zoekmachine. Dit kan men doen door gegevens in te voeren in velden die als parameter functioneren. De naam van een rederij bijvoorbeeld maar ook de manager of de eigenaar. Het invoeren van een scheepsnaam kan ook leiden tot het verschijnen van de bijbehorende gegevens uit de databank. Het is ook mogelijk om kleuren van een schoorsteen of vlag in te voeren. Met daarbij bijvoorbeeld letters of (via een keuzemenu) bepaalde symbolen. Als dit gebeurt zijn er meestal een aantal ‘hits’ en kan men hier mee verder zoeken om de identiteit van de vlag of schoorsteen te vinden.

Via eigen waarnemingen langs de waterkant en in havens en met gegevens afkomstig van correspondenten uit verschillende landen is de database samengesteld. Andere bronnen zijn boeken, vlaggenkaarten, en tijdschriften. Er zijn redelijk veel publicaties op dit gebied. Tegenwoordig is het internet een rijke bron om uit te putten. De samensteller pretendeert niet volledig te zijn. Hij heeft gemerkt dat er nog heel veel materiaal is dat (nog) niet in de database is opgenomen. Daarnaast, zoals eerder gezegd, zijn er regelmatig mutaties die moeten worden opgenomen. Twee voorbeelden: de nieuwe vlag en schoorsteenmerk van de Holland America Line, gepresenteerd bij de in dienst stelling van de Koningsdam in 2016 en die van Kotug-Smit Towage, de nieuwe service van Boskalis (Smit) en Kooren (Kotug), die vorig jaar hun activiteiten gebundeld hebben.

De database is door iedereen te raadplegen. Deze is Engelstalig om de uitwisseling met buitenlandse correspondenten te vergemakkelijken. Joyce, de administratrice, weet waar de laptop te vinden is. Er is een Nederlandstalige handleiding bij. Tenslotte: Ook de vlag van het Koninklijk College Zeemanshoop is natuurlijk in deze database te vinden!