Koninklijk College Zeemanshoop

Seminar Nautical Institute / Netherlands branch

Seminar Nautical Institute / Netherlands branch

Op 20 november j.l. was het Nautical Institute onze gast voor het door hen georganiseerde seminar met het thema - FUTURE OF MARITIME SIMULATION - ofwel; Kunnen simulatoren de praktijk vervangen?

Drie sprekers met ieder een eigen inbreng vanuit hun eigen vakgebied:

 

Hr. Stanley Cijntje.

Middels uitleg over de diverse leerprocessen.

vervanging van het ms. Prinses Margriet door o.a. simulatoren.

Kunnen simulatoren voorzien in de leerprocessen. Hoe zit het met de emoties 

van de studenten. Is simulatie een spel. Is het een gevoel of werkelijkheid.

Kunnen simulatoren een beeld geven van de toekomst. En nog meer dan genoeg

voorbeelden vanuit  de onderwijs visie.

 

Hr. Noel Bovens.

Thema Seatime Equivalent – achtergrond informatie over de samenstellers van

simuatoren en de mogelijkheden voor (toekomstige) gebruikers.

De simulator kan de Nautisch officier (nog) niet vervangen.

Werken aan een visie voor het jaar 2040. Vanuit research en simulatie naar training.

In 2004 gestart nieuw programma seakeeping  met manouvring simulaite

Marin doet diverse soorten research o.a. voor containervaart, heavy lift, tugs, offshore etc.

en onderhoud interactie met de gebruikers (immers, zij weten al wat ze doen).

Dit alles gericht op de toekomst en gebruik.

 

Kapitein Hendrik van der Laan

Kapt. van der Laan had een karakteristieke mening over het gebruik van simulatoren.

Met simulatoren kan een toekomstig officier handigheid opdoen in diverse situaties.

Echter de praktijk  is en blijft het aller belangrijkst, ook door ook zelf  goed naar buiten

te kijken. Conclusie:

Simulator als opleiding en/of oefening:  - JA –

Simulator als (vervanging)  praktijk       : - NEE –

 

Al met al; Een zeer interessante en nuttige middag, waarbij de uiteindelijke conclusies

nog vele vragen zullen opwerpen.

 

Ton Roohe