Koninklijk College Zeemanshoop

Nieuwe Campus voor het Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling

Nieuwe Campus voor het Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling

De Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening en bodemprocedure die door Stichting Ons Schellingerland was aangespannen tegen de nieuwbouwplannen voor de nieuwe campus van het Maritiem Instituut Willem Barentsz.

De Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening en bodemprocedure die door Stichting Ons Schellingerland was aangespannen tegen de nieuwbouwplannen voor de nieuwe campus van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. De gemeente Terschelling is door de Raad van State in alle opzichten in het gelijk gesteld. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het is nu zeker dat de bouw van de noodzakelijke herhuisvesting van de studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz door kan gaan. Dit was hard nodig omdat de huidige campus zeer gedateerd is en niet meer aan de huidige eisen voldoet die gesteld mogen worden aan moderne studentenwoningen.

Voordat met de bouw kan worden begonnen moet de bouwlocatie eerst bouwrijp worden gemaakt. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Daarmee kan worden gestart in september 2014. De eerste werkzaamheden zijn het verplaatsen van de beschermde orchideeën die in het gebied voorkomen. Hiervoor is inmiddels een ontheffing van de Flora- en faunawet verleend. Als alles meezit is de nieuwbouw in februari 2016 klaar.