Koninklijk College Zeemanshoop

Nieuw bestuur aangetreden

Nieuw bestuur aangetreden

Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 22 augustus 2019 is er een nieuw bestuur gekozen. Op 5 september werd de eerste bestuursvergadering gehouden in de nieuwe setting.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen: Van links naar rechts:

Dave van Dijk                                 Algemeen bestuurslid
Johan Karels                                  2e secretaris
Jim Vink                                         Voorzitter
Bert van Leersum                          1e secretaris
Constant Herfst                              Vice voorzitter
Wim Grund                                    Algemeen bestuurslid en huismeester
Ad Intema                                      2e penningmeester

Afwezig wegens verplichtingen
Sylvia Tervoort                              1e penningmeester
Daan Roest                                   Algemeen bestuurslid