Koninklijk College Zeemanshoop

KCZ Kroningspostzegel

KCZ Kroningspostzegel

Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander als ons nieuwe staatshoofd geeft het Koninklijk College Zeemanshoop deze speciale postzegel uit. Velletjes met 10 zelfklevende zegels zijn tijdens de sociëteitsbijeenkomsten bij onze administratrice Joyce Goede verkrijgbaar. De prijs van deze oplage is ongewijzigd gebleven: € 6,00 per velletje van 10 zegels.

Deze speciale zegels kunnen ook via ons email-adres: info@zeemanshoop.nl worden besteld, en ook tijdens de vaartochtvan 30 mei a.s. zullen de zegels ter verkoop worden aangeboden.