Koninklijk College Zeemanshoop

Kalender 2015 KCZ komt weer bijna uit!

Kalender 2015 KCZ komt weer bijna uit!

Nederlandse schepen in buitenlandse havens op oude ansichten 8 De kalender voor het jaar 2015 van het Koninklijk College Zeemanshoop zal per november 2014 weer beschikbaar zijn. Op dit moment wordt de kalender samengesteld door de heer C. Kleiss, lid van het College en de BNRA. Een korte impressie van de voorkant van de kalender ....................

  Het Koninklijk College Zeemanshoop werd op 1 mei 1822 opgericht door 18 kapiteins van de koopvaardij met het doel voorzieningen te treffen voor zeelieden bij ziekte en ongeval of hun nabestaanden bij vermissing. Daarnaast wordt steun verleend om verbeteringen tot stand te brengen in de zeevaart onder Nederlandse vlag in de breedste zin van het woord. 

Het bevorderen van de belangstelling voor de zeevaart is ook nog steeds één van de belangrijkste doelstellingen. Vanaf 1853 heeft het College een unieke verzameling boeken op zeevaartkundig gebied opgebouwd en dat vormt de kern van de huidige bibliotheek/leeszaal, die geheel ten dienste staat van de leden. Vanaf januari 2007 heeft zich een groep leden gevormd onder de naam BNRA (Benelux Nautical Research Association) die maandelijks – elke derde woensdag van de maand - in de bibliotheek/leeszaal bijeenkomt om onderzoek te doen naar een veelheid aan onderwerpen die betrekking hebben op de zeevaart. De BNRA-leden hebben weer uit de omvangrijke prentbriefkaarten-collectie van Chris Kleiss uit Amstelveen een selectie gemaakt en een exclusieve weekkalender samengesteld met als onderwerp “Nederlandse schepen in buitenlandse havens”. Dit initiatief werd door veel leden en ook buitenstaanders enthousiast ontvangen. Daarom hebben de BNRA-leden opnieuw een selectie gemaakt van 54 kaarten voor een weekkalender 2015.

Evenals vorig jaar is onder elke afgebeelde ansichtkaart linksonder de naam van de haven en rechtsonder de naam van het schip (eventueel met ex Nederlandse naam) met tussen haakjes het bouwjaar en het bruto tonnage vermeld.

Als afsluiting van de 8 kalenders met het onderwerp Nederlandse schepen in buitenlandse havens, voegen wij nu een index bij van alle havens en schepen die de afgelopen 8 jaar voorbij zijn gekomen.

HAVEN: Kalamata (Griekenland)

SCHIP (achteraan) Mentor (48-2079)

Koninklijk College Zeemanshoop Amsterdam

Tel. 020 625 35 15

Email: info@zeemanshoop.nl

Website: www.zeemanshoop.nl

Beschermvrouwe:

H.K.H. Prinses Margriet