Koninklijk College Zeemanshoop

Ed Sarton plotseling overleden

Ed Sarton plotseling overleden

Het bestuur en administratrice van het Koninklijk College Zeemanshoop zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden van onze voorzitter, Ed Sarton, die op zondag 21 juli tijdens een fietstocht met zijn vrouw door een hartstilstand getroffen werd. Gedurende de lange periode dat hij leiding gaf aan ons college hebben wij Ed leren kennen als een bekwaam bestuurder, die tactvol opereerde en in de discussies tijdens vergaderingen steeds de juiste toon wist te treffen. Zijn vaste praatjes tijdens onze soci√ęteitsbijeenkomsten werden altijd gekenmerkt door een grote dosis humor, waarmee hij de gebeurtenissen in en rond onze vereniging wist te relativeren, maar altijd met een serieuze ondertoon. Zijn overlijden is een groot verlies voor Zeemanshoop, maar allereerst voor zijn vrouw Mieke en hun twee zoons. Wij wensen hen alle sterkte toe in de moeilijke periode die nu voor hen aanbreekt. Ed, we zullen je missen. Het Bestuur zal haar werk in jouw geest voortzetten en weet zich daarin gesteund door de leden van ons College. De uitvaartplechtigheid, voorafgaande aan de crematie, heeft op 26 juli in Lelystad plaatsgevonden.