Koninklijk College Zeemanshoop

Bibliotheek - Uitleen boeken

Bibliotheek - Uitleen boeken

Het systeem om een boek bij het Koninklijk College Zeemanshoop te lenen is gedigitaliseerd.

Als u een boek wilt lenen uit de bibliotheek van het Koninklijk College Zeemanshoop dan is dit uiteraard altijd mogelijk.

Het gewaardeerdeerde lid van ons College de heer Frits Blom heeft zich, samen met bestuurslid Wim Grund, het afgelopen jaar ingespanen om alle boeken in een bibliotheek programma in het systeem Acces op te nemen.

Wilt u een boek lenen dan kunt u dit bij de administratrice, Joyce Goede, aangeven die dit in de computer opslaat.

Op deze wijze hebben wij bij het College een goed overzicht welke boeken er zijn uitgeleend, aan wie en hoe lang.

 

We hopen op uw medewerking!