Koninklijk College Zeemanshoop

Bewijs van lidmaatschap F.C. Gude

Bewijs van lidmaatschap F.C. Gude

De heer Joost Nicasie stuurde ons de volgende informatie toe: "Mijn directe voorvader Friedrich Christian (Fritz) Gude, geboren in toenmalig Duitsland maar nu Denemarken, in 1799, is lid geweest van het 'Zeemans-kollegie Zeemans-hoop', zie het Bewijs van Effectief Lidmaatschap dat ik heb bijgevoegd.

Inmiddels weet ik dat hij tussen 1826 en 1830 kapitein is geweest van de schoener De Vier Gebroeders. Naast het lidmaatschapkaartje heb ik ook nog een boekje met alle leden, maar daar staan lid 154 tot en met 173 (deze Fritz) met de hand bijgeschreven. Ik weet uit brieven die bewaard zijn gebleven dat hij gestopt is als zeeman ergens vóór 1839, en dat hij waarschijnlijk schipbreuk geleden heeft vóór 1827. Wanneer hij is overleden weet ik ook niet maar het moet waarschijnlijk voor 1843 zijn. "

We hebben de heer Nicasie voor verdere informatie verwezen naar het Stadsarchief, waar het archief van ons College wordt bewaard.