Koninklijk College Zeemanshoop

Bestuur vernieuwd

Bestuur vernieuwd

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die door 65 leden werd bezocht, kon men een aantal nieuwe bestuursleden kiezen. Door het overlijden van Ed Sarton moest ook een nieuwe voorzitter worden gekozen, terwijl vice-voorzitter Jan Koopman en leider van deze ALV aftredend was en zich niet meer herkiesbaar stelde.

Het bestuur had de volgende leden genomineerd: Als voorzitter: Cornelius A. den Rooijen – tot dan toe optredend als interim-voorzitter. Als 2e secretaris, tevens websitebeheerder, Henk van Willigenburg. Als 2e penningmeester Lourens Visser en als algemeen bestuurslid Ton Roohé.  Fred Boom, Wim Grund, Jan Groen en Freek de Vries waren aftredend en hadden zich herkiesbaar gesteld, waarbij Fred zich kandidaat had gesteld als vice-voorzitter. De vergadering ging hiermee unaniem akkoord, zodat het bestuur daarmee weer op volle sterkte is gebracht. Nadat de kascommissie had verklaard dat men de boeken had gecontroleerd en in orde bevonden, werd het zittende bestuur gedechargeerd en konden nog wat algemene zaken worden besproken. Het ledental stijgt nog steeds, de maandelijkse soos mag zich verheugen in een warme belangstelling en de bibliotheek wordt goed bezocht. Nadat Jan Koopman de vergadering op geheel eigen, spontane wijze had afgesloten bleven de leden nog geruime tijd bij elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.

Voordat de ALV werd geopend konden aanwezigen luisteren naar een lezing door kapitein Wiersum, alias Zware Kees, die ons meenam op een rondreis langs bijzondere vrachten en het leven aan boord van een zware ladingschip. Een aantal ter zake kundige oud-stuurlieden informeerde ongerust naar de stabiliteitsproblematiek van dergelijke transporten maar de spreker verzekerde zijn gehoor dat hij er persoonlijk voor zorgde dat de MG-hoogte altijd boven de 1 meter bleef, dankzij een ballastcapaciteit van 6000 ton.


foto's: G.J. de Boer