Koninklijk College Zeemanshoop

Algemene Leden Vergadering NVKK en lezing verzorgd door dhr. Kees van Essen

Algemene Leden Vergadering NVKK en lezing verzorgd door dhr. Kees van Essen

Op woensdag 2 mei houdt de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op ons kantoor aan het Muntplein. Deze is alleen toegankelijk voor leden. De inloop is vanaf 12.30. de aanvang om 13.00. Om 15:00u start de lezing waar ook niet leden van de NVKK van harte welkom zijn.

Na afloop van de ALV organiseert zij een voordracht met als onderwerp:

 

"The future of Salvage Contracts" of in het Nederland’s. "De toekomst van de internationale bergingscontracten”.

 

De spreker is Kees van Essen, voormalig  Operations Manager bij het bekende bergingsbedrijf ‘Smit Salvage Rotterdam’. Over het bergen van schepen, al dan niet verlaten door de bemanning, bestaan nog veel misverstanden. Het oude gebruik dat de eerlijke vinder (berger) de nieuwe eigenaar werd van een schip zonder bemanning aan boord, leeft nog steeds en is bijzonder hardnekkig. Internationale juridische regels en overeenkomsten hebben al lang geleden hier een einde aan gemaakt en ook het bekende ‘No cure, no pay’ is op een andere wijze wettelijk vast gelegd. De  aanvang van deze ongetwijfeld interessante voordracht is om 15:00u en ook niet leden zijn hierbij van harte welkom. Na afloop is er weer tijd voor een hapje en een drankje.