Koninklijk College Zeemanshoop

26 maart 2019 Algemene Leden Vergadering - voordracht NI - Tweehonderd jaar Zeemanshoop

26 maart 2019 Algemene Leden Vergadering - voordracht NI - Tweehonderd jaar Zeemanshoop

Onder de titel 'Bepalingen/BVA/Collregs’ anno 2019l organiseert het Nautical Institute (Netherland Branch) in samenwerking met Het Koninklijk College Zeemanshoop een voordracht over de laatste veranderingen c.q. wijzigingen in de ‘Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op Zee’. Hierna een korte presentatie Tweehonderd jaar Zeemanshoop in 2022 en vervolgens de ALV.

Op 26 maart 2019 bent u vanaf 13:00 uur van harte welkom bij het College Zeemanshooop.

Op deze dag vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats welke wordt voorafgegaan door een voordracht onder de titel 'Bepalingen/BVA/Collregs' anno 2019 en een korte presentatievTweehonderd jaar Zeemanshoop.  

Een ieder die belast is met de navigatie aan boord van een zeegaand vaartuig – koopvaardij, Kon. Marine, vissersman of jacht – moet op de hoogte zijn en blijven van deze belangrijke, wettelijke artikelen. De heer Jim Vink, voorzitter van het NI en oud-marineofficier zal via een power- point presentatie op begrijpelijke wijze, aan u uitleg geven van  huidige versie van het ‘ZAR’. Daarbij gaat het ook over de juridische consequenties zoals wettelijke aansprakelijkheid en de gevolgen hiervan. Ongetwijfeld interessant voor iedere geschoolde nauticus.

Vervolgens zullen de heren Cor Scholten, Wim Grund en Loek Stam u een inkijkje geven in de voorbereidingen voor het komende jubileum 'Tweehonderd jaar Zeemanshoop'

Aansluitend hieraan houdt  het College haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke alleen voor leden toegankelijk is en wordt afgesloten met een drankje en hapje.

U bent van harte welkom in de Backhuysenzaal van ons kantoor aan het Muntplein 10 te Amsterdam op dinsdag 26 maart aanstaande.

Zaal open: 13:00 uur, start: 13.30 uur.

Rondom 16:00 uur start de Algemene Leden Vergadering.

De toegang is vrij.