Koninklijk College Zeemanshoop

25 mei 2016 Lezing Radio Medische Dienst

25 mei 2016 Lezing Radio Medische Dienst

Midden op zee met hartklachten, malaria of een gebroken arm? Schepen, waar ook ter wereld, kunnen een beroep doen op de Radio Medische Dienst. Deze overheidstaak wordt uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) . Vijf artsen met maritieme achtergrond geven kosteloos medisch advies op afstand of kunnen zo nodig, in samenwerking met het Kustwachtcentrum, een medische evacuatie in gang zetten. Lucas Viruly is een van die vijf artsen en vertelt over het "reilen en zeilen" van de dienst.

Op 25 mei 2016 houdt de bekende Amsterdamse havenarts Lucas Viruly een spreekbeurt over de vele facetten van zijn werk en zijn bemoeienissen met de Radio Medische Dienst (RMD). Zoals bekend hebben de neeste schepen geen arts aan boord en moet één van de officieren of de kapitein als zodanig optreden bij medische problemen. Dat die persoon niet over de vakkundigheid van een echte arts beschikt laat zich raden. Bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord van een zeeschip of jacht, waar ook ter wereld, kan de kapitein een arts van de RMD (onder auspiciën van de KNRM) kosteloos om advies vragen. De artsen van deze unieke Radio Medische Dienst zijn 24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen. Zij hebben een normale artsenpraktijk en doen daarnaast werk voor de RMD. Deze artsen kennen de maritieme wereld, weten wat zich op een schip kan afspelen en zijn in staat om op grote afstand, uit symptonen die worden doorgegeven via de radio of satelliet, een diagnose te stellen. RMD artsen zijn bedreven in het overbruggen van taalbarrieres en worden op deze vaardigheden geselcteerd. Afhankelijk van de situatie kan de arts medicijnen voorschrijven of adviseren het slachtoffer of patiënt van boord te laten halen of naar de dichtsbijzijnde haven te brengen. Per jaar wordt ruim 750 keer de Radio Medische Dienst advies gegeven.

Zaal open: 13:30 uur

Start lezing: 14:00 uur

U bent van harte welkom, de koffie staat voor u klaar! Na afloop is er tijd om met elkaar onder het genot van een drankje en klein hapje wat na te praten.