Koninklijk College Zeemanshoop

Lid worden van Zeemanshoop

Het lidmaatschap van Zeemanshoop staat open voor iedereen. Vooral actieve- en oud-zeevarenden en anderen met een maritieme of nautische achtergrond zullen zich bij ons thuis voelen.

Belangstellenden worden uitgenodigd zich door het invullen van dit formulier als lid op te geven.
Met * gemerkte velden zijn verplicht.

*
*
*
*
*
*
(minimaal € 12,50; s.v.p. overmaken op rek.nr. NL49INGB0000589383 t.n.v. Kon. College Zeemanshoop, Amsterdam)
*

Door dit formulier te verzenden meldt u zich, tot wederopzegging, aan als lid van het Koninklijk College Zeemanshoop.

*